Alexandra Brixemar

Föreläsare, författare och inspiratör

Alexandra arbetar som föreläsare, utbildare och inspiratör, hennes arbetsområden är sexuella övergrepp, prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck samt dissociation och traumaproblematik. Hon har under det senaste åren grundat och byggt upp en organisation som stöttat hundratals barn och unga utsatta för våld och övergrepp, utformat metodmaterial åt aktörer samt utbildat yrkesverksamma, allmänhet och företag i frågor som rör övergrepp och våld. Hennes engagemang i frågan började när hon själv var i behov av samhällets stöd, hon märkte snabbt att många viktiga funktioner i samhället saknades för att kunna nå den bearbetning och det välmående som var nödvändigt, varav hon bestämde sig för att göra något. 

Kontakta mig

Kontakta mig gärna för kravlösa frågor, förfrågningar, rådgivning

och annat.
Om du hellre mailar når du mig på: alexandrabrixemar@hotmail.com

Oavsett vad det gäller så ser jag fram emot att höra ifrån dig!

© 2019 Alexandra Brixemar